کلینیک قصر

کلینیک قصر

طب فیزیکی و توانبخشی

کلینیک قصر

درباره کلینیک
About us

تیم ما

کلینیک طب فیزیکی قصر با داشتن این تیم پزشکان متخصص و مجرب، توانسته است خدماتی کامل و متنوع در زمینه توانبخشی و طب فیزیکی را به بیماران ارائه دهد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و روش‌های تشخیصی مدرن، این کلینیک بهبودی و توانبخشی بیماران را به عنوان اولویت خود قرار داده است.
کلینیک طب فیزیکی قصربا داشتن این تیم پزشکان متخصص و مجرب، توانسته است خدماتی کامل و متنوع در زمینه توانبخشی و طب فیزیکی را به بیماران ارائه دهد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و روش‌های تشخیصی مدرن، این کلینیک بهبودی و توانبخشی بیماران را به عنوان اولویت خود قرار داده است.

متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی کلینیک قصر
Physical medicine and rehabilitation specialists

دکتر مظاهری

دکتر فرخانی

دکتر روحانی

مقالات
Blog

بیشتر

مشاوره و تماس